Pravila obdelave osebnih podatkov

 1. Splošno

  Društvo Človeška toplina spoštuje vašo pravico do zasebnosti in stremi k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zato smo pri nudenju naših storitev preko te spletne strani zavezani k delovanju v skladu z zakoni in predpisi, ki opredeljujejo varovanje osebnih podatkov, zlasti v skladu z vsakokrat veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o elektronskih komunikacijah ter Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (SUVP). Namen te Izjave o varstvu osebnih podatkov je, da vas seznanimo s tem, za katere namene bodo vaši osebni podatki pridobljeni, kako se bodo uporabljali in kakšne so vaše pravice v zvezi s podatki, ki jih hranimo o vas ter kako jih uveljavljati.

  Društvo Človeška toplina se zavezuje, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko spletne strani, uporabljeni v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

 2. Upravljavec podatkov

  Upravljavec vaših osebnih podatkov je Društvo Človeška toplina, Šmartinska c. 106, 1000 Ljubljana.

  Za vse teme in vsebine, ki bodo obravnavane s strani pooblaščene osebe za varstvo podatkov velja stroga zaupnost.

 3. Namen obdelave podatkov in vrste osebnih podatkov

  Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vaše soglasje.

 4. Obisk spletne strani

  Ob vsakem obisku spletne strani www.cloveska-toplina.com, se na spletnem strežniku avtomatsko shranjuje dnevniška datoteka spletnega strežnika (npr. IP številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu; verzija brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo z namenom vodenja statistike obiskov na naši spletni strani.

  Društvo Človeška toplina tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki.

 5. Pošiljanje povpraševanja

  Na naši spletni strani lahko izpolnite spletni kontaktni obrazec, s katerim oddate vašo prijavo na dogodek, predavanje ali povpraševanje o psihoterapevtskem procesu, občasno pa so aktualne tudi različne nagradne igre. V ta namen Društvo Človeška toplina od vas zbira naslednje podatke, ki jih posredujete na prostovoljen način:

  – ime in priimek ali naziv,
  – e-naslov,
  – datum rojstva,
  – telefonska številka,
  – kraj bivanja,
  – podatke o vsebini vašega sporočila.

  Vsi podatki, ki so zbrani preko te spletne strani ali so kako drugače sporočeni Društvu Človeška toplina se zbirajo z namenom opravljanja osnovne dejavnosti društva in sicer za odgovor na vaše sporočilo, za pripravo ponudbe, za pripravo naročila ali dogovora termina. Ker je obdelava teh informacij nujna za izvedbo same storitve, se obdelava teh podatkov lahko vrši že na podlagi dejstva, da z nami vstopate v pogodbeno razmerje. Če nam teh podatkov ne želite posredovati, vam ne moremo odgovoriti na sporočilo, poslati ponudbe ali z vami skleniti pogodbe.

 6. Prijava na elektronske novice

  Na naši spletni strani se lahko naročite tudi na prejemanje obvestil in informacij o naših storitvah in dejavnostih. V ta namen vas lahko Društvo Človeška toplina preko elektronske pošte obvešča o novostih iz svoje ponudbe storitev, prihajajočih dogodkih ter drugih pomembnih novostih, ki so neposredno vezane na Društvo Človeška toplina ali naše storitve.

  Vaši osebni podatki navedeni ob naročilu na prejemanje obvestil, se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, pri čemer lahko soglasje za prejemanje elektronskih sporočil kadarkoli prekličete. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v točki »Vaše pravice«.

 7. Uporabniki podatkov

  Vsi podatki, zbrani na podlagi zgoraj navedene pravne podlage, bodo uporabljeni v skladu z namenom, za katerega so bili zbrani in ne bodo posredovani tretjim osebam brez vaše privolitve.

  V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

  – ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev, ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov,
  – ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme,
  – administratorju in skrbniku spletne strani.

  Društvo Človeška toplina se zavezuje, da vaših osebnih podatkov ne bo posredovalo ali preneslo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

 8. Obdobje hrambe

  Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni, in sicer:

  – dnevniške datoteke spletnega strežnika se hranijo 3 (tri) mesece,
  – sporočila, poslana preko spletne strani, se hranijo trajno,
  – vsi podatki v zvezi s poslovnim sodelovanjem in sklenjene pogodbe se hranijo trajno,
  – vaši kontaktni podatki za namen neposrednega trženja se obdelujejo do preklica.

  Če za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe 6 oziroma 10 let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

 9. Način varstva vaših podatkov

  Društvo Človeška toplina se zavezuje varovati osebne podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naše spletne strani. Društvo Človeška toplina bo storilo vse, da osebne podatke zaščiti pred katerimikoli kršitvami in zlorabami.

  Osebne podatke hranimo v računalniški obliki. Naš računalniški sistem je zaščiten s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, ki preprečujejo nenamerno ali nezakonito uničenje, izgubo, spremembo ter nepooblaščeno razkritje ali dostop do vaših osebnih podatkov.

  Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

  Ker obstajajo na spletni strani www.cloveska-toplina.com določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z Društvom Človeška toplina, ne prevzemam nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

 10. Vaše pravice

  Društvo Človeška toplina zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov.

 11. Odjava od prejemanja novic

  Če obvestil o novicah po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko odjavite z uporabo povezave za avtomatsko odjavo v vsakokratni elektronski novici, ali mi pošljete elektronsko sporočilo z vsebino “ODJAVA” na elektronski naslov: info@cloveska-toplina.com.

  Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli zahteva, da mu Društvo Človeška toplina:

  – potrdi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne,
  – omogoči dostop do osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje),
  – poda informacije v zvezi z obdelavo teh podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so jim bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, idr.),
  – omogoči popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim in mu omogoči dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov,
  – omogoči pravico do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe),
  – omogoči pravico do omejitve obdelave,
  – omogoči pravico do ugovora obdelavi, če obdelava podatkov temelji na zakonitem interesu upravljavca, vključno z oblikovanjem profilov,
  – omogoči pravico do prenosljivosti podatkov in mu posreduje podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ali jih neposredno posreduje drugemu upravljavcu,
  – omogoči pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na podlagi privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica,
  – poda dodatne informacije o njegovi pravici do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu.

  Prav tako bo Društvo Človeška toplina posamezniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podalo tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje.

  Društvo Človeška toplina se zavezuje, da bo na zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odgovorilo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v zakonsko predpisanih rokih.

 12. Stik

  Na vprašanja o zaupnosti vaših podatkov, načinu zbiranja in obdelave podatkov ali na vaše zahteve za uveljavljanje pravic v zvezi z vašimi podatki, vam bo Društvo Človeška toplina odgovorilo osebno in / ali pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov.

 13. Spremembe

  Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo o varstvu osebnih podatkov po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

 

Ljubljana, 25. maj 2018

Všečkaj in deli :)

Kategorije prispevkov

Najnovejši prispevki