Izzivi za partnerstvo

Partnerstvo je na preizkušnji: Ali bo današnji čas še obdržal monogamijo? Jaz verjamem, da imamo lahko polne odnose v partnerstvu in da sta za to potrebni samo dve osebi, ki sta se odločili vztrajati ena ob drugi in se potruditi za skupno bližino. Ali je intima res samo spolnost? Ne, intima pozna več razsežnosti (duhovna, […]